lørdag, 05 januar 2019 10:40

Årsmøte 2019

Skrevet av

Årsmøte 2019

Det avholdes Årsmøte i Taiga'n på Lille Gråberg torsdag 28. februar kl 1900. Rett etter årsmøtet tar vi et allmøte. Vi håper mange setter av datoen og kommer.

Formell annonsering i henhold til vedtektene publisert i Østlendingen lørdag 2. februar.

Gjeldende vedtekter for Taiga'n ligger vedlagt i egen fil i denne nyhetssaken. Har du spørsmål eller noe på hjertet før det kommende årsmøtet med påfølgende allmøte, så er det mulig å ta direkte kontakt med noen i styret eller valgkomiteen.

Knut Suren og Toril Julusmoen utgjør valgkomiteen for Taiga'n.