fredag, 22 januar 2021 14:41

Årsmøte 2021

Skrevet av

Årsmøte 2021

 

Det nærmer seg tiden for gjennomføring av Taiga`n sitt høyeste organ, årsmøte.

Årsmøte skal i henhold til vedtektene gjennomføres innen utgangen av februar og dette jobber styret med.

Hvordan vi skal gjennomføre selve årsmøte, er vi litt usikre på. Om det blir i digital form eller ved oppmøte, vil vi komme tilbake til så snart vi vet.

Har du forslag eller ide på hvordan vi kan gjennomføre årsmøte 2021, ta kontakt med styret. På forhånd takk. 

Mens du venter på dette svaret, kan det være greit å tenke gjennom hvordan DU ønsker at det skal være i Taiga`n fremover.

Lettere omskrevet fra JFK sin tale fra 1961:

"Spør deg selv hva du kan gjøre for Taiga`n, ikke hva Taiga`n kan gjøre for deg"

Ved spørsmål eller forslag angående valg av medlemmer til de ulike verv, kan leder av valgkomiteen Knut Suren kontaktes.

Hvem er på valg:

1. Leder Torgeir Østenengen                               Ny leder velges for 1 år

2. Styremedlem og Nestleder Heidi Gammelmo.    Nytt styremedlem velges for 2 år

3. Styremedlem og kasserer Ingrid Salen              Nytt styremedlem velges for 2 år

 

Valgkomiteen:

1. Medlem Knut Suren                                        Nytt medlem velges for 2 år

 

Revisor:

1. Medlem Wenche E. Henriksen                         Nytt medlem velges for 2 år

 

Med forbehold om feil